Poznáte SKF QuickCollect?

Poznáte SKF QuickCollect?

Je to „veštecká guľa“ 😊 – zariadenie, pomocou ktorého viete odhaliť možné problémy strojov a výrobných liniek skôr ako nastanú.

SKF QuickCollect je ľahko použiteľný snímač, pomocou ktorého viete odmerať rýchlosť, vibrácie, obrátky zrýchlenia a teplotu pohybujúcich sa častí výrobných zariadení.

Vie odhaliť skryté vady ložísk, spojok a rotačných častí bez toho, aby boli zreteľné, alebo ste museli zariadenie rozoberať a kontrolovať. Týmto predídete situácii, kedy náhla odstávka výroby posadí na stoličky stovky operátorov na linke.

Je to na ovládanie jednoduchý nástroj k ceste za prediktívnou údržbou.

Výhody

  • Umožňuje rýchle začatie práce.
  • Môže byť použitý s minimálnym zaškolením a skúsenosťami.
  • Zistí vznikajúce problémy rotačných strojov skôr ako sa stanú skutočným problémom.

Náš certifikovaný vibrodiagnostik Vám pomôže s analýzou nameraných dát.

https://www.dexis.sk/sluzby/vibrodiagnostika/

Kontakt: Peter Vilkovský – vibrodiagnostik:

@: [email protected]    |     tel.:+421 903 711018

Snímač vibrácií SKF QuickCollect v skratke:

  • Zber a analýza dát o stave stroja je s týmto prístrojom je teraz jednoduchý pre každého.
  • Jednoduchý na ovládanie, bez nutnosti drahých školení alebo znalostí diagnostiky.
  • Komunikuje so smartfónom alebo tabletom pomocou bluetooth technológie.
  • Namerané dáta sú zobrazené na mieste v reálnom čase alebo ich odosielate na cloudový server a sú dostupné takmer okamžite – cesta digitalizácie a Industry 4.0.
  • Kompaktné zariadenie s vysokou pridanou hodnotou.
  • Dostupný v základnej a PRO verzii.
  • Ideálny pre údržbu ako súčasť prediktívnej údržby.