Ložisko v hodnote 10 000 EUR za hodinu?

Pýtate sa, či môže mať jedno ložisko, ktorého hodnota je niekedy pár desiatok, alebo stoviek EUR, hodnotu 10 000 EUR za hodinu? Odpoveď je pre nás jasná, áno môže. Túto hodnotu ložisko „získa“ pri svojej poruche, keď váš stroj, alebo linku privedie k neplánovej odstávke a vy zistíte, že posadí na stoličku stovky operátorov a privedie do stresu a frustrácie zvyšok oddelenia údržby.

Našťastie však vieme životnosť ložísk a rotačných častí predvídať na základe vibrodiagnostických meraní. Každá rotačná časť ma pri svojom chode svoje štandardné vibrácie, ako má napríklad obraz EKG srdca zdravého človeka. Ak sa s ním niečo deje, „EKG ložiska“ sa zmení. Častokrát sú to zmeny, ktoré sú pre ľudské ucho nepočuteľné. V DEXIS SLOVAKIA však vieme aj takéto zmeny exaktne merať a vyhodnocovať. Je to proces technickej diagnostiky, ktorej súčasťou je aj vibrodiagnostika.

Vibrodiagnostika predstavuje pre mnohé podniky neoddeliteľnú súčasť modernej proaktívnej údržby, bez ktorej si zodpovedný manažment nevie predstaviť plánovanie opráv s cieľom vyhnúť sa neplánovaným odstávkam. Využívajú sa prepojenia na rôzne systémy údržby ako napr. TPM, WCM alebo teraz rozšíreným Industry 4.0. Občas sa v DEXIS SLOVAKIA stretávame aj s požiadavkami zákazníkov, ktorí chcú s vibrodiagnostikou ešte len začať a aplikovať ju na svoje kritické strojné zariadenia s cieľom zlepšiť ukazovatele údržby a ekonomiky ako aj „hodnoty“ celého závodu.

Aké sú skúsenosti s vibrodiagnostikou u našich zákazníkov?

„Pravidelné vibrodiagnostické merania nám pomohli včas odhaliť blížiacu sa poruchu elektromotora. Keďže bez funkčnej elektroforézy nie sme schopní z firmy vyexpedovať ani jeden kompresor išlo o veľmi dôležitý zásah. Zabránili sme tým značným finančným stratám. S vibrodiagnostickými meraniami počítame aj v budúcnosti, vidíme v tom zlepšenie starostlivosti o stroje a finančný prínos, v prípade ak včasne odhalíme blížiacu sa poruchu.“

Ing. Štefan Staňa, Plánovač údržby, Embraco Slovakia s.r.o.

 

Vibrodiagnostike ÁNO: čo obnáša a pre koho je určená?

Vibrodiagnostika nájde uplatnenie všade tam, kde sú výrobné linky a zariadenia, ktorých náhla porucha odstaví výrobu a spôsobuje tisícové škody. Čiže mali by sa nad ňou zamýšľať riaditelia výrob, údržieb a v neposlednom rade ekonómovia.

Samozrejme si musíme uvedomiť, čo všetko vibrodiagnostika nie len prináša, ale aj obnáša. Zjednodušene sa dá povedať, že je vlastne nadstavbou údržby po poruche a preventívnej údržby. Neznamená to však, že nižšie úrovne údržby nemajú význam a musíme zavádzať prediktívnu údržbu resp. vibrodiagnostiku plošne na všetky rotačné komponenty strojov. Niekedy to ani nie je technicky možné z rôznych dôvodov, ako napr. neprístupné miesta, prípadne otáčky, ktoré sú mimo rozsahu snímača. Z týchto, ale aj iných dôvodov, sa musí k aplikovaniu vibrodiagnostiky a vytipovaní meracích bodov pristupovať individuálne a spoločne hľadať prieniky na definovanie kritických bodov, resp. kritických zariadení.

 

Možnosti a formy vibrodiagnostiky

Zber dát môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny a to na:

  • pochôdzkové merania
  • online monitorovanie stavu zariadení.

Obe formy majú svoje výhody ako aj nevýhody.

Pochôdzkové merania – jednou z hlavných nevýhod pochôdzkového merania je časová náročnosť, keďže vibrodiagnostik, alebo zberač dát, musí prísť fyzicky k stroju, osadiť na zariadenie snímač a vykonať meranie. Pri tomto type zberu dát je najdôležitejšie správne nastavenie frekvencií meraní a výber trasy. Výhodou v nevýhode pri tomto type meraní je to, že vibrodiagnostik svojou prítomnosťou a ďalšími „snímačmi“, v tomto prípade zmyslovými receptormi ako zrak, sluch, hmat, príp. čuch môže odhaliť aj iné symptómy na meranom zariadení.

Online merania – najväčšou výhodou online systémov je to, že dáta z meraní v podstate môžeme vidieť v reálnom čase. Často sú tieto systémy prepojené s riadiacim systémom stroja a pri presiahnutí kritických hodnôt môžu zasiahnuť do jeho chodu. Nevýhodou týchto systémov môže byť ich vyššia obstarávacia cena, ale ak sa vrátime späť k úvodu tohto článku, hodnotu týchto systémov nám môže vyvážiť „jedno ložisko v hodnote 10 000 EUR za hodinu“.

Je úplne jedno, ktorú formu zberu dát využívate, alebo preferujete, je to stále len prvý krok k správnej vibrodiagnostike. Ďalším dôležitým krokom je správne vykonaná analýza nameraných dát, ktorá nám musí problém vyriešiť, aby sme sa k nemu nevracali a poruchy len „nehasili“.

Ako Vám vie vibrodiagostika pomôcť a čo dokáže odhaliť?

Správnou vibrodiagnostikou vieme odhaliť rôzne existujúce alebo rozvíjajúce sa poruchové stavy strojov ako poškodenie alebo uvoľnenie ložísk, nedostatočné mazanie, statickú a dynamickú nevyváženosť, paralelnú a uhlovú nesúosovosť hriadeľových spojok, ohnutý hriadeľ , poškodenie prevodov (ozubené kolesá, remenice, remene…), excentrický rotor, poruchy klzných ložísk, mechanické uvoľnenie, poruchy konštrukcie – praskliny, problémy s rezonanciou…

DEXIS SLOVAKIA pomáha výrobným závodom vibrodiagnostickými službami, ktoré posúvajú proces  údržby na proaktívnu úroveň s cieľom minimalizovať neplánované odstávky výroby.

Využitím vibrodiagnostických služieb DEXIS SLOVAKIA môžete nielen ušetriť až tisíce EUR, ale aj eliminovať stres na pracovisku a zvýšiť bezpečnosť výrobných zariadení.

Vibrodiagnostika DEXIS SLOVAKIA – Je dobré mať veci pod kontrolou.

Ak sa chcete dozvedieť o problematike vibrodiagnostiky viac, kontaktujte produktového manažéra DEXIS SLOVAKIA:

Peter Vilkovský

vibrodiagnostik

tel: +421 903 711 018

e-mail: [email protected]