VYROBÍME VÁM LOŽISKO NA MIERU

Ako udržať strojné zariadenia vo výrobnom procese keď nemáte prístup k náhradným dielom rotačných častí?

Príčin nedostupnosti náhradných dielov môže byť niekoľko: Náhradný diel sa už nevyrába, k zariadeniu neexistuje dokumentácia, potrebujete diel ktorý zvládne vyššie zaťaženie ako diely dostupné na trhu, a podobne.

Na zabezpečenie tohto cieľa existuje zákaznícke riešenie a výroba ložísk na mieru.

To znamená, že dokážeme zanalyzovať súčasný stav kritického uloženia a pomocou softvérov navrhnúť optimálne riešenie. To obsahuje meranie, prípadné skenovanie jestvujúceho stavu, vizualizáciu nového uloženia a samotnú výrobu nového ložiska na mieru. Nespochybniteľný benefit je, že takto si viete zadefinovať parametre aké potrebujete, čo sa môže odzrkadliť na efektivite a produktivite celej spoločnosti. Niekedy je to jediná cesta ako udržať strojné zariadenia vo výrobnom procese.

Sme dlhodobým autorizovaným distribútorom ložísk a ložiskovej techniky a našim zákazníkom zabezpečujeme okrem dodávky ložísk a ostatných komponentov aj technický servis, ktorý zahŕňa nielen dodávky s možnosťou dozoru správnej montáže, ale v neposlednom rade aj aj túto službu – VÝROBA LOŽÍSK NA MIERU.