36% VŠETKÝCH HAVÁRIÍ LOŽÍSK ZAPRÍČIŇUJE NESPRÁVNE MAZANIE

AKCIA AUTOMATICKÉ MAZACIE JEDNOTKY 10+1 ZADARMO

Medzi  hlavné príčiny havárie ložísk patrí nesprávne mazanie a kontaminácia ložiska nečistotami. Tieto dva faktory sú príčinou havárií u 50% havarovaných valivých ložísk (36% nesprávne mazanie +14% kontaminácia).

Pri vzájomnom pohybe jednotlivých súčastí zariadení dochádza v miestach dotyku k treniu. Proces trenia a opotrebenia povrchov trecích dvojíc môžu byť účinne eliminované ich oddelením vrstvou maziva s vhodnými šmykovými vlastnosťami, ktorá bráni ich kontaktu počas ich vzájomného klzného alebo valivého pohybu.

Úlohou maziva je znížiť trenie, zabrániť opotrebeniu a korózii a chrániť ložisko pred vniknutím tuhých a kvapalných nečistôt, prípadne odviesť z ložiska vzniknuté teplo.

Mazanie rozdeľujeme na 2 základné typy:

  • Manuálne – čas a intenzita jednotlivých mazacích cyklov sú plne závislé od údržby
  • Automatické – čas a intenzita mazacích cyklov je naprogramovaná v mazacej jednotke

Automatické mazacie systémy ponúkajú významné benefity:

  • Zvyšujú produktivitu, spoľahlivosť, bezpečnosť
  • Predlžujú servisné intervaly
  • Znižujú náklady na spotrebu maziva (až o 40% menej), údržbu a náhradné diely
  • Znižujú prestoje
  • Pri domazávaní nie je potrebné zastaviť stroj, čím sa eliminuje riziko poranenia operátora rotačnou časťou stroja, ak sa zariadenie domazáva za chodu.

DEXIS SLOVAKIA vám ponúka jedinečnú možnosť získať 11 automatických mazacích jednotiek za cenu 10.

Podmienkou získania je vrátenie 10 ks použitých mazníc akéhokoľvek výrobcu.

Bližšie informácie o konkrétnych typoch získate u nášho produktového manažéra na marian.orsula@dexis.sk alebo +421 911 750095.