SKF BLUE RANGE minimalizuje riziko vytvárania baktérií a plesní

Je čistota pracoviska, umývanie rúk, ochranná pokrývka hlavy dostatočnou zábranou voči kontaminácii potravín vo výrobnom procese?

Spoločnosti na výrobu potravín majú v procese výroby stanovené postupy a opatrenia na ochranu výrobkov pred možnou kontamináciou. Častokrát však ani tak nedokážu kontaminácii zabrániť.

Problém je v tom, že tradičné, ale aj nové a moderné strojné zariadenia potrebujú pravidelnú údržbu, pravidelné domazávanie, umývanie a čistenie, a to prostredníctvom viac alebo menej ekologicky odbúrateľných chemických prípravkov s teplou alebo tlakovou vodou.

V častiach strojných zariadení, kde sa nachádzajú ložiská a ložiskové jednotky sa však môžu vytvárať podmienky, v ktorých sa darí nežiadúcim baktériám alebo plesniam.

Nové hygienická konštruované ložiská SKF Food Line Blue Range riziko vytvárania baktérií a plesní priamo v okolí ložísk minimalizujú.

Vďaka inovatívnemu tesniacemu systému, vysokovýkonnému ložiskovému mazivu a úplnej tesniacej schopnosti jednotiek tak majú guľkové ložiská SKF Food Line Blue Range vynikajúce úžitkové vlastnosti. Výrobcom sa tak otvára možnosť inovovať výkon a hygienický dizajn svojich zariadení.

Menej teplej vody potrebnej na čistenie, menej maziva v odpadových vodách, nižšie náklady na dodatočné domazávanie, nižšie náklady na mazivá, používanie komponentov, ktoré môžu byť recyklované na 100%, používanie zdrojov obnoviteľnej energie. To sú kroky, ktoré môžu moderné ekologicky orientované spoločnosti podniknúť pre zvýšenie potravinovej bezpečnosť svojej produkcie. Hygienická konštrukcia ložiskových jednotiek Blue Range znižuje riziko vytvárania baktérií aj v ťažko čistiteľných oblastiach, minimalizuje šírenie baktérií a znižuje náklady na prevádzku.

Viac o úžitkových vlastnostiach ložísk sa dozviete vo videu na stránke výrobcu: https://industry.promo.skf.com/acton/media/26642/food-safe-bearings?sid=TV2:8pAGJsYJO