Dokáže ložisko kontaminovať potraviny?

Chybné výrobky predstavujú nielen vážne bezpečnostné riziko pre verejnosť, ale môžu tiež spôsobiť značné finančné straty výrobcom, pričom poškodia ich dobré meno.

Množstvo sťahovaných produktov sa v poslednom desaťročí neustále zvyšuje. V súčasnosti zaznamenávame rekordnú úroveň množstva stiahnutí a nákladov na ich stiahnutie.

Druhým najviac zasiahnutým sektorom, hneď po automobilovom priemysle sú potraviny a nápoje. Hlavným problémom sú alergény, patogény  a rovnako aj kontaminácia výrobkov sklom, plastom alebo kovovými časticami.

Prísnejšia regulácia, prísnejšie tresty, nárast veľkých nadnárodných spoločností a globálnych dodávateľských reťazcov, v spojení s rastúcim povedomím spotrebiteľov, ktoré je podporované rozmachom sociálnych sietí a médií, vytvárajú stále väčší tlak na výrobu „bezpečnejších“ potravín.

Eliminovať a zabrániť možnej kontaminácií potravín patogénmi a zvýšiť tak vlastnú spoľahlivosť vo výrobe bezpečnejších potravín, to je výzva, s ktorou sa musia popasovať všetci výrobcovia potravín a nápojov.

Jedným z veľkých ohnísk možnej kontaminácie  potravín vo výrobnom procese  sú ložiskové jednotky.

Spoločnosti musia starostlivo zvažovať vznikajúce riziká, čeliť im a prijímať opatrenia na zníženie a úplné odstránenie možného výskytu kontaminácie svojich výrobkov.

Výrobcovia potravín a nápojov sú postavení pred výzvu „ako vyrábať bezpečnejšie potraviny“. DEXIS SLOVAKIA v spolupráci so spoločnosťou SKF, vám prináša riešenie, ako túto výzvu uchopiť a prostredníctvom nových inovatívnych produktov SKF Blue Line aj naplniť.

Nové ložiskové jednotky SKF pre potravinársky priemysel prinášajú nielen výhody v oblasti bezpečnosti potravín, ale majú aj pozitívny vplyv na výrobné ciele, celkovú spoľahlivosť strojných zariadení, redukciu nákladov a výrazne znižujú negatívne dopady výroby na životné prostredie.

 

Informácie o tom, ako sa môžu ložiskové jednotky stať živnou pôdou pre baktérie a šíriť sa počas režimu čistenia, sa dozviete v anglickej verzii videa na stránke výrobcu: https://industry.promo.skf.com/acton/media/26642/food-safe-bearings?sid=TV2:8pAGJsYJO