SPOLU UŠETRÍME  VIAC AKO 1 MILIÓN PAPIEROVÝCH HÁRKOV!

V roku 2019 sme v našej spoločnosti spustili projekt GREEN COMPANY, pomocou ktorého chceme aj my prispieť k zachovaniu krásnej prírody.

V rámci tohto projektu spúšťame ďalší krok a od 15.6.2020 prechádzame na elektronické zasielanie dodacích listov. Zabránime tak vytlačeniu viac než 1 056 000 hárkov papiera, čo predstavuje približne 13 dospelých stromov ročne.

ČO TO PREDSTAVUJE PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV?
O vychystaní tovaru budeme informovať e-mailom, pričom v prílohe bude zaslaný elektronický dodací list. Zákazník tak vopred získa informáciu, aký tovar bude doručený v nasledujúci pracovný deň. Každá zásielka bude obsahovať štítok, na ktorom je uvedené číslo dodacieho listu, čím viete veľmi jednoducho tovar spárovať.

V prípade, že nesúhlasíte s elektronickým zasielaním dodacích listov, alebo chcete zmeniť adresu na ktorú Vám majú byť dodacie listy zasielané, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese [email protected] .

Verím, že podporíte našu myšlienku a spoločne tak prispejeme k šetreniu našej prírody.