Pomôžte 2x s chránenou dielňou DEXIS ZPS

Som zdravý, mám tisíc snov. Som chorý, mám sen iba JEDEN.

Túto vetu počuť častokrát od človeka, ktorému chýba to najzákladnejšie – ZDRAVIE.

Chránená dielňa zdravie prinavrátiť nedokáže. Dokáže však jedno a to integrovať zdravotne postihnutých do pracovného procesu „bez nálepky ZNEVÝHODNENÝ”. Toto je možné vďaka sociálnej politike štátu, firmy a v neposlednom rade vďaka partnerom, ktorí participujú na tomto projekte formou zadávania zákaziek. Odberateľ sa po zadaní zákazky do chránenej dielne stáva jej partnerom.

V DEXIS ZPS nie je neobvyklé, ak sa zadávateľ zákazky sám príde presvedčiť, ako hendikepovaní ľudia pracujú na jej vyhotovení. Vidí tak reálny zmysel našej práce a tohto projektu. Vďaka zákazkám od partnerov dokážeme zamestnať vysoký počet zdravotne postihnutých a byť lídrom na pracovnom trhu v zamestnávaní marginalizovaných skupín

O tom, že takýto projekt funguje a je zmysluplný svedčí aj skutočnosť, že v chránenej dielni DEXIS ZPS je od roku jej založenia (2007) nulová fluktuácia zamestnancov. Dopomáha k tomu prostredie rodinného charakteru, benefity nad rámec povinností, bezúročná firemná pôžička, podpora vo zvyšovaní kvalifikácie, liečebných procesov a v neposlednom rade výborný kolektív.

Aj pre tento rok naďalej platí povinnosť, že ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 20 ľudí má 3,2% povinný podiel zamestnať človeka so zmenenou pracovnou schopnosťou. Ak túto povinnosť nespĺňa, má viacero možností. Zaplatí povinný odvod, alebo zadá zákazku do spoločnosti so štatútom chránená dielňa.

Ak aj vy chcete naplniť povinný podiel zamestnávania zdravotne postihnutých formou náhradného plnenia, budeme radi, ak sa pridáte do nášho projektu „DEXIS ZPS – Svet, kde je pomoc na prvom mieste”. Spoločne tak vytvárame podmienky, kde aj zdravotne postihnutí nájdu svoje uplatnenia na trhu práce.

Pomôžete 2x:

1x pomoc zdravotne postihnutým

1x sebe úsporou na odvodoch

Produkty chránenej dielne nájdete na : https://eshop.dexiszps.sk