DEXIS ZPS – bude na výstave JOB EXPO 2019 ako partner UPSVaR.

AJ VĎAKA VÁM FUNGUJÚ DOBRÉ VECI

„Príklad dobrej praxe“ – toto bude názov našej prednášky s ktorou vystúpime na podujatí JOB EXPO 2019.

Na Slovensku máme viac ako 10% produktívnych ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, z toho v chránených dielňach a na chránených pracoviskách ich pracuje iba čosi cez 4%.

Dnes viac ako inokedy, kedy na Slovensku máme deficit pracovnej sily sa dá čerpať aj z tejto skupiny obyvateľov. Stačí mať know-how, zdieľať isté riziká spojené s formou tohto podnikania a mať sociálne cítenie.

UPSVaR si nás na podujatí JOB EXPO 2019 vybral za partnera, kde budeme rozprávať o tom ako takýto projekt, kde silní pomáhajú slabším, funguje v praxi.

Ak sa chcete dozvedieť viac, zastavte sa na našej prednáške:

Kde: Prednášková miestnosť „A“ pavilón M1, Agrokomplex Nitra

Kedy: 16.4.2019 12:00-12:30h, 17.4.2019 10:20-10:50h

DEXIS ZPS – „Svet, kde je pomoc na prvom mieste“

Viac o výstave sa dozviete na http://jobexpo.sk/sk/