POČÚVANÍM HLUKU CHRÁNIME VÁŠ SLUCH

Strata sluchu spôsobená hlukom z povolania je pre pracovníkov dlho vážnym rizikom a pre bezpečnostných technikov významnou výzvou. Nebezpečným hladinám hluku na pracoviskách je vystavených množstvo pracovníkov. National Institutes of Health (https://www.nih.gov/) uvádza, že na svete si v dôsledku vysokých hladín hluku poškodí sluch 16% až 24% pracovníkov. Na rozdiel od väčšiny ostatných úrazov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zostáva riziko straty sluchu často bez povšimnutia.

Najlepším spôsobom, ako chrániť pracovníkov vystavených nebezpečnému hluku, je poznať riziko prostredia a ponúknuť riešenia na mieru.

Prevencia sa začína informovanosťou.

Monitorujte, analyzujte a zisťujte riziká skôr, ako sa u vašich zamestnancov objaví strata sluchu. DEXIS SLOVAKIA prináša na trh riešenie VeriShield Smart Hearing Solution (VSHS) od HONEYWELL, ktorým vylepšíte program bezpečnosti vo vašich podnikoch.

Chrániče sluchu Honeywell VeriShield ™ 300 okrem toho, že chránia sluch, neustále monitorujú hladinu hluku, ktorému je zamestnanec vystavený. Tieto údaje o hladinách hluku majú hodnotu iba vtedy, keď sú zaznamenané a analyzované. Pomocou mobilných dátových zariadení, smartfónov, sú tieto údaje prenášané do cloudového úložiska, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Máte tak aktuálnu informáciu o vystavení hluku jednotlivých pracovníkov. To pomáha identifikovať riziká skôr, ako sa pretavia do zdravotných problémov a s tým spojených zvýšených nákladov s odškodnením.

Bezpečnostní technici tak vedia na diaľku monitorovať hladinu hluku a expozíciu pracovníkov, alebo  viacerých tímov. Môžete automaticky generovať záznamy, ktoré spoločnostiam pomáhajú dodržiavať predpisy, zvyšovať efektivitu a znižovať náklady na administratívne činnosti.

Získané údaje môžu pomôcť bezpečnostným manažérom zdokonaliť programy na ochranu sluchu ich spoločností vyvinutím personalizovaného systému prístupu k bezpečnosti pracovníkov.

BUĎTE INFORMOVANÝ

 • zistite, či zamestnanci používajú správne ochranu sluchu,
 • diaľkový prístup k údajom cez smartfón alebo PC,
 • získajte prehľad o zaťažení hlukom v reálnom čase,
 • máte nepretržitý prístup k údajom o hluku u jednotlivcov, tímov, prevádzkach.

POSILNÍTE BEZPEČNOSŤ

 • znížte hluk na bezpečnú úroveň,
 • chrániče s mikrofónom majú funkciu odpočúvania pre kritické rozhovory a alarmy,
 • upozorníte pracovníkov na ich denné limity hluku,
 • zvyšujte povedomie pracovníkov tým, že im ukážete nebezpečenstvo hluku,
 • upozorníte zamestnancov, ktorí nepoužívajú OOP podľa potreby.

ZVÝŠTE ÚČINNOSŤ

 • lepšia a pohodlnejšia ochrana sluchu,
 • znížte časovo náročné administratívne postupy a podávanie správ,
 • zlepšite svoje programy na ochranu sluchu,
 • vypracovaný osobný prístup k bezpečnosti pracovníkov,
 • znížte náklady zjednodušením postupov a šetrením zdrojov.

 

Súčasťou VSHS je BEZPEČNOSTNÝ WEBOVÝ PORTÁL pre analýzu a VERISHIELD MOBILNÁ APLIKÁCIA, ktorá umožňuje tiež samotným zamestnancom kedykoľvek zobraziť ich hladinu hluku. Využite možnosti, ktoré prináša Honeywell v spolupráci s DEXIS SLOVAKIA a informujte sa, ako môžete aktívne prispieť k ochrane vašich kolegov a zamestnancov pri ochrane sluchu.

Radi vám výhody toto riešenie predstavíme osobne. Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra: [email protected]  +421 911 749446.