Rúško pred koronavírusom neochráni – RESPIRÁTOR ÁNO!

Vírus do ľudského organizmu môže vniknúť tromi spôsobmi: vdýchnutím, cez sliznicu očí alebo cez pokožku.

Najčastejší spôsob vstupu vírusu do organizmu býva vdýchnutie, prijímanie kontaminovanej potravy (napr. neumytými rukami), alebo kvapôčkovým prenosom cez sliznicu oka (napr. ak na nás niekto kýchne).

Ako eliminovať všetky možné riziká vstupu vírusu do organizmu?

Pri ochrane dýchacích ciest je potrebné požívať adekvátnu ochranu a treba rozlišovať medzi chirurgickými rúškami a respirátormi.

Na mnohých záberoch zo sveta ste iste registrovali, že ľudia sa chránia chirurgickými rúškami. Tento spôsob je absolútne nedostatočný a nevyhovuje žiadnym normám. Ochranné rúška sú navrhnuté tak, aby pracovali z vnútra von. Chránia prostredie pred aerosólmi, ktoré osoba používajúca rúško vydychuje. Typickým príkladom je sterilné prostredie operačnej sály, kde rúško chráni pacienta pred vydychovanými aerosólmi operatérov. Chirurgické rúška nie sú nijak po obvode utesnené a preto pri nádychu môžu vírusy voľne preniknúť do organizmu.

Respirátor je na rozdiel od rúška navrhnutý opačne – aby fungoval z vonka dnu. To znamená, že chráni užívateľa pred vdýchnutím nebezpečných látok do organizmu.

Prieniku škodlivých látok zabraňuje jednak filtračný materiál a na druhej strane utesnenie okrajov po obvode respirátora. Podľa použitého filtračného materiálu sa respirátory rozdeľujú do základných skupín FFP1, FFP2 a FFP3 (čím vyššie koncové číslo, tým respirátor viac chráni). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila ako minimálnu úroveň ochrany dýchacích orgánov pred koronavírusom respirátory FFP2 a vyššie. Týmto kritériám vyhovujú napríklad respirátory OPSIAL FFP2 a FFP3.

Respirátory môžu byť vybavené výdychovým ventilčekom, ktorý uľahčuje vydychovanie teplého vzduchu z pľúc. Je to tzv. jednosmerná cesta, kedy sa ventilček otvorí iba pri vydychovaní a pri nádychu sa automaticky uzatvorí. Ak je človek už vírusom kontaminovaný, mal by používať respirátory bez výdychového ventilčeka, aby zabránil kontaminácii prostredia jeho vlastnými aerosólmi. Treba ešte pripomenúť, že brada a fúzy znižujú účinnosť respirátorov z dôvodu stratenia tesnosti po jeho okraji.

Popri respirátore je vhodné ochranu doplniť ešte aj o ochranné okuliare pre zamedzenie vstupu vírusu cez sliznicu oka. Pri vstupe do prostredia s vysokou pravdepodobnosťou výskytu vírusu je potrebné mať okuliare uzatvoreného typu a ochranu doplniť o špeciálny polypropylénový odev a rukavice.